nov uporabnik
pozabljeno geslo
RSS Izola.infoIzola.info na TwitterjuIzola.info na Facebooku
Izola.info 
Novice Napovednik Imenik Placi Ustanove Izolani Podjetja Gostinstvo Turizem Vpis

7. redna seja Občinskega sveta Občine Izola

Petek, 30. September 2011
Na včerajšnji 7. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetnice in svetniki obravnavali 14 točk dnevnega reda, med drugimi tudi osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno območje industrijske cone, investicijsko dokumentacijo za fotovoltaične elektrarne, novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izolske poti« ter investicijsko dokumentacijo za drugo fazo ribiške infrastrukture.
7. redna seja Občinskega sveta Občine Izola
Občinski svet je na seji obravnaval in v prvi obravnavi sprejel dopolnjen osnutek odloka in okoljsko poročilo občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno območje industrijske cone v Izoli. Načrtovane prostorske ureditve in pozidava bodo pomenile zaokrožitev obstoječe industrijske pozidave ter prenovo dela naselja na območju novega vstopa v mesto Izola ob podaljšku Industrijske ceste (kompleks Stavbenik). Na omenjenem območju se načrtujejo gradnja objektov in ureditev površin za njihovo nemoteno delovanje, skupne zelene in prometne površine, gradnja okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture ter vodnogospodarske ureditve na območju dveh hudournikov. Dopolnjen osnutek odloka in okoljsko poročilo bosta javno razgrnjena 30 dni.

Občinski svet je z dopolnjenim sklepom potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program za projekt »Fotovoltaične elektrarne v Izoli«, ki ga je izdelalo podjetje Espri d.o.o. Najpomembnejši razlog za investicijsko namero je proizvodnja električne energije na okolju prijazen način, ki bo prispevala k ohranjanju narave in izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. Razloga za investicijsko namero sta tudi smotrno upravljanje z nepremičninami v lasti občine ter glede na velike tržne možnosti sončnih elektrarn izboljšanje poslovanja občine. Investicija bo s postavitvijo prikazovalnikov o delovanju sončnih elektrarn pripomogla tudi k dvigu okoljske osveščenosti. Namen investicije je smotrno upravljanje z objekti v lasti Občine Izola, na katerih se postavijo fotovoltaične elektrarne in omogoči proizvajanje električne energije na način, ki prispeva k čistejšemu okolju.

Občinski svetniki so nadalje potrdili še novelirani dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Izolske poti, ki ga je izdelal inštitut Irpek. Občina Izola z navedenim projektom kandidira na javnem razpisu za ukrep 323 – ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Skladno z dokumentom identifikacije investicijskega projekta znaša vrednost projekta 193.053,36 EUR (Občina Izola nameni za projekt 75.347,23 EUR, sredstva EU pa znašajo 117.706,13 EUR). Temeljni cilj projekta »Izolske poti« je obogatitev športno-rekreacijskih kapacitet občine z vzpostavitvijo kolesarskih in pohodnih poti v zaledju občine, ki bo širši javnosti približala v celoto povezane lokalne kulturne in naravne znamenitosti.

Svetniki so soglasno potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program za projekt »Razvoj ribiške infrastrukture v Izoli – II. faza« ki ju je izdelalo podjetje Elmarkt. Neposredni rezultati projekta so ureditev osnovnih pogojev za delo ribičev v skladu s predpisi in prakso EU. Z obnovo mandrača in obalnega zidu bo zagotovljena trajnostna uporaba območja in izboljšani bodo pogoji za delo in varnost ribičev.

Svetniki so v prvi obravnavi potrdili Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola. Bistvo reorganizacije občinske uprave je v tem, da so področja, ki obsegajo vitalne funkcije in morajo po svoji osnovni opredelitvi delovati neodvisno, združena v t.i. štabne službe, podrejene neposredno županu; področja, ki obsegajo podporne funkcije, skupne za delovanje celotne občinske uprave, občinskega sveta in krajevnih skupnosti, so združene v službe za podporo in splošne zadeve in podrejene neposredno direktorju občinske uprave. Področje delovanja posameznih uradov in procesi, ki potekajo znotraj uradov, so združeni glede na vsebino dela, namen in vire informacij, ki jih potrebujejo pri delu. Zasledovan je cilj koncentracije posameznih aktivnosti in procesov znotraj posameznih uradov. Z izjemo Urada za družbene dejavnosti, katerega področje delovanja ostaja v večji meri nespremenjeno, ter Občinskega inšpektorata, katerega se namerava v letu 2012 izločiti v skupno medobčinsko upravo, se s prenosom procesov in aktivnosti iz urada v urad v večji meri prenaša tudi zaposlene, ki opravljajo dela na zadevnih področjih z namenom ohranitve operativnosti med in takoj po izvedbi reorganizacije.

Občinski svetniki so sprejeli spremenjen in dopolnjen letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2011 ter potrdili sedem prodaj nepremičnin.

Občinski svet je sprejel sklep, da se priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre za leto 2011 podeli študijskemu krožku Beseda Slovenske Istre, in sicer za raziskovanje, zapisovanje in ohranjanje jezikovnega izročila Slovenske Istre.

Ob koncu seje je župan svetnike še enkrat pozval, naj podajo svoje predloge k oblikovanju Odloka o pospeševanju razvoja in rasti gospodarstva v občini Izola. Svetnikom je podal tudi informacijo o ukrepih za uravnoteženju proračuna, o pozivu ministrstva za okolje in prostor za razveljavitev Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola ter o izvajanju aktivnosti za slemensko cesto Jagodje-Šared. Vsa sredstva, ki jih bo Občina Izola dobila od Darsa kot odškodnino za prevoz na deponijo pod Šaredom bodo namensko porabljena za gradnjo slemenske ceste. Občina Izola ima sicer z Darsom odprti še dve vprašanji, in sicer krožišče ter sanacijo ceste na območju Polja.
Izola.info
Tagi:
Prijavi napako
Zadnje novice v kategoriji Politika:
Torek, 20. September 2016
Božič med kandidati za državnega sekretarja
Poslanec SMC Tilen Božič je v izjavi v DZ potrdil, da je med kandidati za državnega sekretarja na ministrstvu za finance oz. je imel razgovor s kandidatko za ministrico Matejo Vraničar...
Regional Obala > Politika
Petek, 22. April 2016
Na 11. redni seji potrjeni načrti in programi javnih zavodov
Na včerajšnji 11. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili programe in načrte javnih zavodov za leto 2016. Sprejet je bil tudi sklep o imenovanju predstavnikov...
Občina Izola > Politika
Petek, 18. Marec 2016
Izolsko SDS je centrala razpustila
Izolska SDS je ostala brez glave. Lokalno vodstvo je razpustila krovna stranka. Ker pa naj bi njen dopis prišel prepozno, je prišlo do prave komedije zmešnjav, saj naj bi v Izoli vmes...
Primorske novice > Politika
Ponedeljek, 13. April 2015
Simonovič še predsednik
Izolski Desus je za štiriletnega predsednika izbral dosedanjega prvega moža Branka Simonoviča, ki je tudi generalni sekretar stranke in izolski občinski svetnik. Na skupščini so...
Primorske novice > Politika
Sreda, 3. December 2014
Kadrovanje v izolske odbore, svete javnih zavodov in komisije
Nadzorni odbor izolske občine sestavlja deset članov, po eden iz vsake stranke in liste, ki ji je uspelo priti v občinski svet.
Primorske novice > Politika
Četrtek, 27. November 2014
Kupčkanje v izolskih odborih
Lista Izolanov je umaknila predloge za svoje kandidate iz vseh odborov in komisij občinskega sveta (razen iz nadzornega odbora). S takšno potezo protestirajo proti preglasovanju, ki naj...
Primorske novice > Politika
Žirija izbrala »Houston, imamo problem!«, občinstvo pa »Pojdi z mano«
Žirija izbrala »Houston, imamo problem!«, občinstvo pa »Pojdi z mano« · V nedeljo se je v portoroškem Avditoriju zaključil 19. Festival slovenskega filma. Letošnja filmska bera je obsegala 96 filmov, med katerimi se...
Izola.info > Kultura
Badjurova nagrada Dušanu Milavcu naznanila začetek Festivala slovenskega filma
Badjurova nagrada Dušanu Milavcu naznanila začetek Festivala slovenskega filma · Včeraj zvečer se je s tradicionalno podelitvijo nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filma, v portoroškem Avditoriju začela...
Izola.info > Kultura
Vasilij Žbogar v Riu osvojil srebrno olimpijsko medaljo!
Vasilij Žbogar v Riu osvojil srebrno olimpijsko medaljo! · Izolski jadralec Vasilij Žbogar je v današnji regati za medalje na olimpijskem jadralnem polju Pão de Açucar v Riu osvojil 6. mesto in Sloveniji...
Izola.info > Šport
18. Festival slovenskega filma prinaša rekordno bero filmskih užitkov
18. Festival slovenskega filma prinaša rekordno bero filmskih užitkov · Polnoletnost Festivala slovenskega filma je včeraj v portoroškem Avditoriju naznanila uvodna festivalska projekcija celovečernega filma Jana...
Izola.info > Kultura
V Istri ni nikoli dolgčas
V Istri ni nikoli dolgčas · Septembra in oktobra stene knjižnice krasijo fotografije Nataša Fajon. Z razstavo pod naslovom »V Istri ni nikoli dolgčas« se je tako udeležila...
Izola.info > Družba
Ana Desetnica že tretje leto na izolskih ulicah
Ana Desetnica že tretje leto na izolskih ulicah · V letu 2015 bo mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica, v sodelovanju s številnimi lokalnimi soorganizatorji prisoten v 13-ih...
Izola.info > Kultura