nov uporabnik
pozabljeno geslo
RSS Izola.infoIzola.info na TwitterjuIzola.info na Facebooku
Izola.info 
Novice Napovednik Imenik Placi Ustanove Izolani Podjetja Gostinstvo Turizem Vpis
16. redna seja OS

Izolska komunala dobila soglasje k poroštveni izjavi

Nedelja, 2. December 2012
Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili predlog o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič – La Crida, na podlagi katerega bo v občinskem glasilu možno oglaševati. S sredstvi oglaševanja bi po ocenah krili 18 odstotkov materialnih stroškov v letu 2013 in do 26 odstotkov v letu 2014. Z oglaševanjem Občina spodbuja tudi lokalno podjetništvo, saj bodo imeli podjetniki s sedežem v Izoli možnost oglaševanja po ugodnejši ceni.
Izolska komunala dobila soglasje k poroštveni izjavi
V prvi obravnavi je bil sprejet tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Izola, s katerim so bile kategorizirane ceste ali deli cest, ki do sedaj v kategorizacijo niso bile vključene ali pa je bila njihova dolžina izmerjena s sodobno opremo drugačna od že izmerjene.

V prvi obravnavi so občinski svetniki obravnavali in sprejeli dopolnjeni osnutek Sprememb prostorskih ureditvenih pogojev in zazidalnega načrta za območje obrtno stanovanjske cone v Izoli, katerega predlagatelj je podjetje Galeb d.o.o. Trenutno je območje namenjeno obrtni in poslovni dejavnosti ter stanovanjem. S spremembami v prostorsko urbanističnem smislu pa predlaga zasnovo zazidave, ki se prilagaja aktualnim razmeram in potrebam gospodarskih in poslovnih dejavnosti, bivanjskim in drugim funkcionalnim standardom.
Dopolnjen osnutek odloka se javno razgrne za 30 dni. V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjeni osnutek prostorskega akta. V tem času bo organizirana tudi javna obravnava. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi bo objavljeno najmanj sedem dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnih objavah in na spletni strani Občine Izola.

Nadalje so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Izola za leto 2012, v katerem je določeno, da lahko v letu 2012 javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Izola, izdajajo poroštva samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Izola in pod pogojem, da zagotovijo sredstva za pokrivanje poroštva iz neproračunskih virov.

Občinski svet Občine Izola se je v nadaljevanju seznanil s problematiko izdaje potrebnega finančnega jamstva zaradi obratovanja deponije nenevarnih odpadkov v Izoli in dal soglasje k poroštveni izjavi. Pogoj za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče nenevarnih odpadkov Izola, je tudi predložitev finančnega jamstva za izvajanje ukrepov na odlagališčih za čas obratovanja, zapiranja in ukrepov po zaprtju za dobo 30 let.
Kot je povedal direktor izolske komunale Denis Bele, je okoljevarstveno dovoljenje izolski komunali preteklo leta 2009 in je pogoj za nadaljnje delovanje deponije. Finančno jamstvo ne predstavlja nobenih finančnih obremenitev ne za občino, ne za podjetje kot tudi ne za občane oziroma uporabnike storitev.

Svetniki so sprejeli tudi Predlog Sprememb in dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012. Cilj sprememb in dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012 je zagotoviti gospodarno rabo nepremičnega premoženja in optimizacijo ekonomskih učinkov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Izola, obenem pa realizacijo prihodkov proračuna iz naslova prodaje stvarnega premoženja.

Občinski svet je potrdil tudi nekaj pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem in vzpostavitve javnega dobra na parkovnih površinah in zelenicah. Občinska uprava je v sklopu projekta »Evidentiranje nepremičnin v lasti Občine Izola« pristopila k urejanju statusa javnega dobra na tistih nepremičninah, ki so nedvoumno v javni rabi. Neurejen status javnega dobra lahko pripelje do situacije, da lahko nekdo zatrjuje priposestvovanje ali je nepremičnina predmet izvršilnega postopka. Nepremičnine, ki se prenesejo v javno dobro so: park Trg padlih za svobodo, park med Kopališko ulico in nabrežjem, park med Dantejevo in Ulico Oktobrske revolucije, odprta površina – Ulica ob vratih, Park Pietro Coppo, parcele izven gradbene parcele stavbe Tomažičeva 14, zelenica in parcele ob objektu Delfinček, ki so del Lungomare.

V prvem branju je bil sprejet Odlok o uradnih objavah Občine Izola in posredovan v 15 dnevno obravnavo članom Občinskega sveta. Vodstvo Občine Izola je pristopilo k pripravi lastnega uradnega glasila v elektronski obliki. V Uradnih objavah Občine Izola, ki bi bile dostopne na spletni strani Občine Izola bi se objavljali vsi občinski predpisi in drugi akti ali posamični sklepi, razen tistih za katere zakon izrecno določa, da se morajo objaviti v Uradnem listu RS.
Cilj predloga odloka je zagotoviti cenovno ugodnejši in dostopnejši način objavljanja občinskih predpisov in drugih aktov. V cilju zagotavljanja kar najboljše informiranosti strank bi bil v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Izola omogočen brezplačen vpogled v elektronsko izdajo Uradnih objav in njihovo tiskano različico. Na željo stranke bi proti plačilu mogoče dobiti tudi celotni ali delni natis Uradnih objav.

Svetniki so potrdili tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilu za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, o nagradah članom nadzornega odbora, članom komisij in odborom občinskega sveta ter članov delovnih skupin organov občine, na podlagi katerega se kvota sejnin iz 15 odstotkov povprečne letne županove plače zmanjša na 7,5 odstotka. Občinski svet je kot predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma upokojencev imenoval Marjetko Popovski, za predstavnika lokalne skupnosti v Svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan Maksa Filipčič. Na 16. Redni seji je bil razrešen član Odbora za družbene dejavnosti Dejan Vatovec in na njegovo mesto imenovan Davorin Adler.

Občina Izola
Izola.info
Tagi:
Prijavi napako
Zadnje novice v kategoriji Politika:
Torek, 20. September 2016
Božič med kandidati za državnega sekretarja
Poslanec SMC Tilen Božič je v izjavi v DZ potrdil, da je med kandidati za državnega sekretarja na ministrstvu za finance oz. je imel razgovor s kandidatko za ministrico Matejo Vraničar...
Regional Obala > Politika
Petek, 22. April 2016
Na 11. redni seji potrjeni načrti in programi javnih zavodov
Na včerajšnji 11. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili programe in načrte javnih zavodov za leto 2016. Sprejet je bil tudi sklep o imenovanju predstavnikov...
Občina Izola > Politika
Petek, 18. Marec 2016
Izolsko SDS je centrala razpustila
Izolska SDS je ostala brez glave. Lokalno vodstvo je razpustila krovna stranka. Ker pa naj bi njen dopis prišel prepozno, je prišlo do prave komedije zmešnjav, saj naj bi v Izoli vmes...
Primorske novice > Politika
Ponedeljek, 13. April 2015
Simonovič še predsednik
Izolski Desus je za štiriletnega predsednika izbral dosedanjega prvega moža Branka Simonoviča, ki je tudi generalni sekretar stranke in izolski občinski svetnik. Na skupščini so...
Primorske novice > Politika
Sreda, 3. December 2014
Kadrovanje v izolske odbore, svete javnih zavodov in komisije
Nadzorni odbor izolske občine sestavlja deset članov, po eden iz vsake stranke in liste, ki ji je uspelo priti v občinski svet.
Primorske novice > Politika
Četrtek, 27. November 2014
Kupčkanje v izolskih odborih
Lista Izolanov je umaknila predloge za svoje kandidate iz vseh odborov in komisij občinskega sveta (razen iz nadzornega odbora). S takšno potezo protestirajo proti preglasovanju, ki naj...
Primorske novice > Politika
Žirija izbrala »Houston, imamo problem!«, občinstvo pa »Pojdi z mano«
Žirija izbrala »Houston, imamo problem!«, občinstvo pa »Pojdi z mano« · V nedeljo se je v portoroškem Avditoriju zaključil 19. Festival slovenskega filma. Letošnja filmska bera je obsegala 96 filmov, med katerimi se...
Izola.info > Kultura
Badjurova nagrada Dušanu Milavcu naznanila začetek Festivala slovenskega filma
Badjurova nagrada Dušanu Milavcu naznanila začetek Festivala slovenskega filma · Včeraj zvečer se je s tradicionalno podelitvijo nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filma, v portoroškem Avditoriju začela...
Izola.info > Kultura
Vasilij Žbogar v Riu osvojil srebrno olimpijsko medaljo!
Vasilij Žbogar v Riu osvojil srebrno olimpijsko medaljo! · Izolski jadralec Vasilij Žbogar je v današnji regati za medalje na olimpijskem jadralnem polju Pão de Açucar v Riu osvojil 6. mesto in Sloveniji...
Izola.info > Šport
18. Festival slovenskega filma prinaša rekordno bero filmskih užitkov
18. Festival slovenskega filma prinaša rekordno bero filmskih užitkov · Polnoletnost Festivala slovenskega filma je včeraj v portoroškem Avditoriju naznanila uvodna festivalska projekcija celovečernega filma Jana...
Izola.info > Kultura
V Istri ni nikoli dolgčas
V Istri ni nikoli dolgčas · Septembra in oktobra stene knjižnice krasijo fotografije Nataša Fajon. Z razstavo pod naslovom »V Istri ni nikoli dolgčas« se je tako udeležila...
Izola.info > Družba
Ana Desetnica že tretje leto na izolskih ulicah
Ana Desetnica že tretje leto na izolskih ulicah · V letu 2015 bo mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica, v sodelovanju s številnimi lokalnimi soorganizatorji prisoten v 13-ih...
Izola.info > Kultura