nov uporabnik
pozabljeno geslo
RSS Izola.infoIzola.info na TwitterjuIzola.info na Facebooku
Izola.info 
Novice Napovednik Imenik Placi Ustanove Izolani Podjetja Gostinstvo Turizem Vpis
14. redna seja OS

Komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo nižji za petdeset odstotkov

Sobota, 29. September 2012
Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki po skrajšanem postopku soglasno sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka, s katerim bodo znižani obračunski stroški za obstoječo primarno infrastrukturo za 50 odstotkov.
Komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo nižji za petdeset odstotkov
Župan Igor Kolenc se je na seji zahvalil občinskim svetnikom za podporo predlaganemu odloku, saj je občinski svet po znižanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in znižanju cen najema zunanjih površin, naredil še en pomemben korak k privabljanju investitorjev v Izolo.

V drugi obravnavi so svetniki sprejeli predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli (OPPN CMI - vzhod). Z novim prostorskim aktom se ohranja sedanja namembnost območja, ki je določena s planom, in sicer je območje namenjeno proizvodnim, trgovskim, servisnim, poslovnim in skladiščnim dejavnostim. Načrtovane prostorske ureditve in pozidava bodo pomenile zaokrožitev obstoječe industrijske pozidave ter prenovo dela naselja na območju novega vstopa v mesto Izola ob podaljšku Industrijske ceste (kompleks Stavbenik).

Območje se le deloma načrtuje za že znane investitorje oziroma obstoječe objekte v območju, zato so z OPPN-jem določena le osnovna vsebinska, strukturna, tehnološka in okoljska merila ter pogoji za načrtovane objekte in ureditve. Sprejeta sta bila tudi dva amandmaja k predlogu odloka in sicer prvi določa, da je objekte možno podkletiti, če to dopuščajo geomehanske lastnosti na lokaciji. Dopustna je gradnja največ dveh kletnih etaž, ki morata biti vkopani.

Če terenske razmere dopuščajo, se lahko dostope in vhode v objekte načrtuje na več višinskih nivojih. V drugem amandmaju je določeno, da so strehe objektov ravne, v blagem naklonu do maksimalno 5° in iz lahkih materialov. Višina slemena je lahko do največ 1,5 m nad koto venca. Prav tako je občinski svet v drugi obravnavi soglasno sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN CMI – Vzhod«.


Nadalje so svetniki soglasno sprejeli Sklep o umeščenosti ukrepov v občinske prostorske akte, s katerim strokovnim službam nalaga, da pri pripravi prostorskih aktov v njih vnesejo določilo o obvezni umeščenosti objekta za zbiranje kapnice pri načrtovanju gradenj. Poletno sušno obdobje nas je ponovno spomnilo, da se morajo tudi gradnje prilagoditi zbiranju in smotrni porabi vode. V času vse večje onesnaženosti okolja, pomanjkanja čiste pitne vode ter višanja cen vode je smiselno že v času načrtovanja posegov v prostor predvideti možnost uporabe objektov za zbiranje kapnice.

Do sprejema novih prostorskih aktov velja priporočilo, da se pri gradnji investitorji poslužujejo gradnje objektov za zbiranje kapnice oziroma izvedejo gradnjo objektov za zbiranje kapnice na obstoječih objektih. Na podlagi sklepa občinskega sveta bo župan imenoval skupino, katere naloga bo priprava celovitih ukrepov za racionalno rabo vode v občini.


Občinski svet je sprejel tudi Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola z dvema amandmajema. Prvi določa, da občinski svet daje soglasje k poslovnim načrtom, sprejema poslovna poročila in zaključne račune javnih podjetij. Poslovne načrte, poslovna poročila in zaključne račune javnih zavodov in skladov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, pa sprejme v vednost. Drugi sprejeti amandma predvideva objavo predpisov v uradnem glasilu, ki ga določi občinski svet.


V nadaljevanju se je občinski svet seznanil s Strategijo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za pridobitev specialistične ambulante za diabetike in z ukrepi za verifikacijo laboratorija na področju medicinske biokemije. Občinski svet je potrdil kadrovske in organizacijske ukrepe za verifikacijo laboratorija in vodstvo zdravstvenega doma zadolžil, da nadaljuje z aktivnostmi za pridobitev specialistične ambulante za diabetike v Izoli.

Sprejet je bil tudi Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012, svetniki pa so potrdili tudi 18 pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem, med katerimi je šlo za menjavo, prodajo ali pridobivanje nepremičnin, tudi za potrebe izgradnje ceste Jagodje-Šared.

V drugem branju so svetniki sprejeli predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper. Potrjeni so bili tudi trije amandmaji, med katerimi je med drugim določeno, da o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda, vključno z možnostjo prenosa presežka na račune ustanoviteljic.

Na koncu so svetniki izvolili elektorje in kandidata za splošne volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije. Elektorji so Marjetka Popovski, Nevijo Frank, Valdi Morato in Bogdan Gerk, kandidat za člana državnega sveta pa Alojz Zorko.

Občina Izola
Izola.info
Tagi:
Prijavi napako
Zadnje novice v kategoriji Politika:
Torek, 20. September 2016
Božič med kandidati za državnega sekretarja
Poslanec SMC Tilen Božič je v izjavi v DZ potrdil, da je med kandidati za državnega sekretarja na ministrstvu za finance oz. je imel razgovor s kandidatko za ministrico Matejo Vraničar...
Regional Obala > Politika
Petek, 22. April 2016
Na 11. redni seji potrjeni načrti in programi javnih zavodov
Na včerajšnji 11. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili programe in načrte javnih zavodov za leto 2016. Sprejet je bil tudi sklep o imenovanju predstavnikov...
Občina Izola > Politika
Petek, 18. Marec 2016
Izolsko SDS je centrala razpustila
Izolska SDS je ostala brez glave. Lokalno vodstvo je razpustila krovna stranka. Ker pa naj bi njen dopis prišel prepozno, je prišlo do prave komedije zmešnjav, saj naj bi v Izoli vmes...
Primorske novice > Politika
Ponedeljek, 13. April 2015
Simonovič še predsednik
Izolski Desus je za štiriletnega predsednika izbral dosedanjega prvega moža Branka Simonoviča, ki je tudi generalni sekretar stranke in izolski občinski svetnik. Na skupščini so...
Primorske novice > Politika
Sreda, 3. December 2014
Kadrovanje v izolske odbore, svete javnih zavodov in komisije
Nadzorni odbor izolske občine sestavlja deset članov, po eden iz vsake stranke in liste, ki ji je uspelo priti v občinski svet.
Primorske novice > Politika
Četrtek, 27. November 2014
Kupčkanje v izolskih odborih
Lista Izolanov je umaknila predloge za svoje kandidate iz vseh odborov in komisij občinskega sveta (razen iz nadzornega odbora). S takšno potezo protestirajo proti preglasovanju, ki naj...
Primorske novice > Politika
Žirija izbrala »Houston, imamo problem!«, občinstvo pa »Pojdi z mano«
Žirija izbrala »Houston, imamo problem!«, občinstvo pa »Pojdi z mano« · V nedeljo se je v portoroškem Avditoriju zaključil 19. Festival slovenskega filma. Letošnja filmska bera je obsegala 96 filmov, med katerimi se...
Izola.info > Kultura
Badjurova nagrada Dušanu Milavcu naznanila začetek Festivala slovenskega filma
Badjurova nagrada Dušanu Milavcu naznanila začetek Festivala slovenskega filma · Včeraj zvečer se je s tradicionalno podelitvijo nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filma, v portoroškem Avditoriju začela...
Izola.info > Kultura
Vasilij Žbogar v Riu osvojil srebrno olimpijsko medaljo!
Vasilij Žbogar v Riu osvojil srebrno olimpijsko medaljo! · Izolski jadralec Vasilij Žbogar je v današnji regati za medalje na olimpijskem jadralnem polju Pão de Açucar v Riu osvojil 6. mesto in Sloveniji...
Izola.info > Šport
18. Festival slovenskega filma prinaša rekordno bero filmskih užitkov
18. Festival slovenskega filma prinaša rekordno bero filmskih užitkov · Polnoletnost Festivala slovenskega filma je včeraj v portoroškem Avditoriju naznanila uvodna festivalska projekcija celovečernega filma Jana...
Izola.info > Kultura
V Istri ni nikoli dolgčas
V Istri ni nikoli dolgčas · Septembra in oktobra stene knjižnice krasijo fotografije Nataša Fajon. Z razstavo pod naslovom »V Istri ni nikoli dolgčas« se je tako udeležila...
Izola.info > Družba
Ana Desetnica že tretje leto na izolskih ulicah
Ana Desetnica že tretje leto na izolskih ulicah · V letu 2015 bo mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica, v sodelovanju s številnimi lokalnimi soorganizatorji prisoten v 13-ih...
Izola.info > Kultura